Izsludināts metu konkurss muzeja izstāžu zāles un izglītības centra izveidei

Metu konkursa mērķis ir, izmantojot radošo sacensību, izvēlēties arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgāko un dizainiski interesantāko risinājumu metu Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja izglītības centra izveidošani, pārbūvējot Rīgā, Akmeņu ielas 21A teritorijā izvietoto bijušo lokomotīvju depo un noliktavu ēku (kadastra apzīmējums 01000490132013) un sakārtojot  piesaistīto zemesgabalu. 

Valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" ir iecerējis turpmāko pāris gadu laikā 1868.gadā būvēto dzelzceļa depo (vēlāk – noliktavas) ēku iekļaut esošā muzeja apbūves kompleksā Uzvaras bulvāra un Akmeņu ielas rajonā, izvietojot tur muzeja Izstāžu zāli, izglītības centru, kafejnīcu un atklāto krājumu, vienlaikus izveidojot papildu iebrauktuvi muzeja teritorijā no Akmeņu ielas puses. Ēkas pārbūves procesā ir paredzēts saglabāt autentiskās esošās ēkas daļas un konstrukcijas, pēc iespējas eksponējot tās arī interjerā, bet plānojumam jābūt funkcionālam un maksimāli atklātam.
Pretendentiem līdz 29.septembrim jāiesniedz muzeja teritorijas un telpas vizualizācijas, kā arī detalizēta informācija par projekta ieceri – tostarp izmantojamie materiāli, inženiertehniskais risinājums, akustisko risinājumu apraksts, ēkā veidojamās izstāžu un konferenču zāles multifunkcionalitātes raksturojums un ēkas energoefektivitātes apraksts.

Piedzīvojot pārmaiņas, muzejs tiks pozicionēts kā atvērta sociālās komunikācijas vide, vienlaikus iekļaujoties jauno tuvās Pārdaugavas kultūras un infrastruktūras objektu vidū, neaizmirstot arī par tā industriālo izcelsmi. Tas nozīmē, ka projektā būs sabalansēti vēsturiskie aspekti un šodienas straujās attīstības tendences Pārdaugavā, ainavā parādoties uz jaunatni orientētiem elementiem, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkai un Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajam centram.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs ir dibināts 1994. gadā. Kopš 1996.gada muzejs atrodas bijušā Rīgas-Mītavas (tagad Jelgavas)  dzelzceļa Rīgas stacijas teritorijas vienā daļā, kā arī aizņem kādreizējo šī uzņēmuma remontdarbnīcu ēku. Ik gadu muzeju apmeklē vairāk kā 40 tūkstoši apmeklētāju un tas ir kļuvis ne tikai par industriālā mantojuma saglabātāju un popularizētāju, bet arī  par būtisku kultūras un atpūtas dzīves sastāvdaļu.

Ar pilnu metu konkursa dokumentāciju var iepazīties šeit >>> 

Kontaktpersonas:
  • par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv;

  • tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Nekustamā īapšuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece Eva Kalviņa, tel.: 67234866, mob.t.: 20297329;

  • ēku un teritorijas apskate: Latvijas dzezceļa vēstures muzeja direktore Ieva Pētersone t. 67232849, mt .29532069.